PromocjeInformacja

Producenci

Olej silnikowy

Celem tego krótkiego tekstu jest przedstawienie ogólnych informacji o olejach silnikowych, a dotyczących ich budowy, otrzymywania i funkcji.

Budowa oraz otrzymywanie olejów silnikowych

            Wysokiej, jakości oleje smarowe, a więc zarówno oleje silnikowe jak i przekładniowe, powstają w wyniku dodania do składu bazowego dodatków uszlachetniających, które wpływają na właściwości użytkowe bazy oraz wprowadzają nowe właściwości.

            Najpopularniejszym podział olejów wskazuje na istnienie:

  • Olejów mineralny, które otrzymuje się w wyniku obróbki ropy naftowej,
  • Olejów półsyntetycznych, składających się przeważnie w 60% z oleju mineralne i w 40% z oleju syntetycznego,
  • Olejów syntetycznych, które można podzielić na węglowodorowe i nie węglowodorowe,

 

Funkcje oraz własności olejów silnikowych

            Jako podstawowe zadania olejów silnikowych można wymienić:

  • Smarowanie w rozległym zakresie temperatur,
  • Tłumienie drgań,
  • Uszczelnianie,
  • Utrzymanie czystości w wewnętrznych elementach silnika,
  • Chłodzenie,
  • Ochronę przed korozją, a także brak niszczącego oddziaływania na materiały uszczelnień.

 

            Istotną cechą olejów silnikowych jest ich lepkość. Od tego czynnika zależy, czy dany olej będzie w stanie skutecznie smarować elementy silnika w szerokim zakresie temperatur. Niższa lepkość jest bardziej pożądana, bowiem olej o takiej charakterystyce w lepszym stopniu wpływa na pracę silnika.

            Innymi ważnymi elementami charakterystyki olejów silnikowych są m.in.: odparowalność, która wskazuje na możliwe straty oleju w wyniku odparowania w czasie pracy silnika; temperatura płynięcia – poniżej, której olej samochodowy ulega zestaleniu; liczba zasadowa – wskazują na zdolności neutralizacyjne i myjące oleju; temperatura zapłonu – wskazująca na zawartość lotnych składników.

             Decydując się na konkretną markę oleju silnikowego warto wziąć pod uwagę pewne czynniki, takie jak: warunki klimatyczne, konstrukcję silnika i jego sposób eksploatacji, rodzaj stosowanego paliwa oraz inne uwarunkowania. Tak więc, wybierając produkt, warto zastanowić się, jaki olej silnikowy będzie dla nas najlepszy i dopiero wtedy wybrać ostatecznie.


Pytanie / Question on-line